Stærkt socialt og fagligt forårssemester i vente i Frit Forum Aalborg!


Fredag d. 12. februar markerede Frit Forum Aalborg semesterets start ved at holde en 

semesterstartsfest. Det blev en succes, hvor mange studerende mødte op. 

Tilslutningen til arrangementet var stor, og foreningen vil dette semester arbejde på at lave flere 

sociale arrangementer, fordi vi ser en interesse fra de studerende i at møde sine medstuderende i 

andre fora end på universitetet. Spilleaftener og fællesspisning i lokalerne på Kastetvej 24 i 

Aalborg er eksempler på tiltag, der er på tegnebrættet. Til disse arrangementer vil det være muligt 

at møde andre studerende på en anden måde end gennem det faglige i en uformel stemning.

I foreningen vælger vi at bruge kræfter på dette, fordi vi oplever, at den sociale del af 

studiemiljøet har stor betydning for de studerende - både i forhold til hvordan de befinder sig på 

deres studie, men også i forhold til deres overskud til det faglige.

Hver torsdag vil der selvfølgelig stadig være faglige torsdagsarrangementer med oplægsholdere 

udefra, hvor alle er velkomne, og hvor det er gratis at deltage.