Hvad er Frit Forum Aalborg?

I Frit Forum Aalborg er der højt til loftet. Frit Forums idemæssige grundlag hviler på socialdemokratiske principper, og er tilknyttet Socialdemokratiet – dog ikke dogmatisk. Foreningen er tilknyttet universiteterne i Danmark, men afdelingerne fungerer som udgangspunkt autonomt, med et landskoordinerende studentersekretariat for formænd og næstformand fra hver afdeling. Denne varetager den nationale og internationale koordinering, indsats og udvikling. Vores medlemmer anbefales at søge indflydelse i bestyrelsen.

Foreningens primære formål er at søge og skabe debat i et frit forum mellem studerende på videregående uddannelser. Vi arrangerer således debatter, foredrag, konferencer og studieture. Vi er forpligtet til at bryde med tabuer, ingen emner må ignoreres eller nedprioriteres på grund af demagogiske præmisser og politisk korrekthed. Vi tager ofte fat i kontroversielle emner. Sidste år var vi i Edinburgh, hvor vi blandt andet besøgte det skotske parlament Desuden arrangeres hvert år en konference for alle Frit Forum afdelingerne.

Medlemmernes politiske overbevisning og forpligtelse overfor foreningen bygger på et fuldstændig frit individuelt grundlag. Der er således en broget skare af meninger, idepolitiske og filosofiske holdninger repræsenteret i Frit Forum Aalborg. FFA har i det seneste år har fremgang i medlemstal, aktiviteter og udbredelse.