Frit Forums kandidater til AAU-valg '15

Her kan du læse mere om Frit Forum Aalborgs mærkesager til valget på Aalborg Universitet.

Gå ind på www.aauvalg.aau.dk og stem fra 17.-19. November. 

Niels Martin Sunesen

Kandidat til bestyrelsen, Akademisk råd, SAMF og Institutråd for statskundskab

Jeg hedder Niels Martin Sunesen og er godt i gang med min uddannelse på politik og administration på 3 semester. Jeg stiller op til bestyrelsen på universitet ved dette års universitetsvalg. 
Jeg er aktiv i Frit Forum, og sammen med Frit Forum vil jeg gerne være med til at forbedre, ikke blot mit eget studie, men hele universitet for alle studerende på de forskellige fakulteter. En stemme på mig er en stemme på et mere socialt universitet, hvor det er fællesskabet, både det sociale og det faglige, der er i fokus. 
Det jeg går til valg på er:

- Forbedring af det sociale liv på universitet. Der skal være mere liv på uni, samt mere socialt samvær på tværs af de forskellige fakulteter.

- Mere gennemsigtighed på universitet. De studerende skal have lettere adgang til information omkring, hvad der foregår på universitet samt hvilke muligheder, der er tilgængelige for os.

- Fair optag. Alle der har modet, viljen og lysten til at tage en længere uddannelse skal have mulighed for det. Der skal kigges på andre ting end blot karakter.

Johan Koch

Kandidat til Akademisk råd SAMF, Institutrådet for statskundskab og studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag.

Mit navn er Johan Koch og jeg studerer politik og administration på 3 semester på AAU. Til AAU-valget stiller jeg op til Studienævnet som spidskandidat for Frit Forum. En stemme på mig er en stemme på en afklaret kandidat med klare holdninger, som vil gå opgaven i studienævnet engageret i møde. Jeg vil kæmpe for at Aalborg universitet fortsat skal været et mangfoldigt universitet, hvor der er plads til alle. Jeg vil kæmpe for alle og ikke for de få.
Mine personlige mærkesager ved universitetsvalget er følgende:

- At øge den kvalitative feedback ved eksamens- og afleveringsopgaver.

- Stoppe den ubæredygtige afleveringsprocedurer, eksamensopgaver skal afleveres elektronisk.

- Kæmpe for at få indført podcast af forelæsningerne.

Jens Peter Riisager

Spidskandidat til studienævnet for digitalisering og Institutråd for statskundskab

Jeg er det man kan kalde nordjyde med stort N og kommer fra en familie, der ikke just kan siges at være akademisk og derfor har det stigende fokus på adgangskrav – her især på det religiøse karaktergennemsnit altid interesseret mig. For hvad siger et tal om dine færdigheder, interesser, motivation og erfaring om den enkelte studerende? Gennemsnit passer godt i regneark, mens individer ikke just kan puttes i kasser. Den tankegang er forsimplet og vi bør lære af SDU som har bevist at dem med markant lavere karakter fra ungdomsuddannelserne har lavere frafald samt klarer sig lige så godt.

Jeg har igennem min tid i studienævnet på Digitalisering kæmpet for, og fået indført, andre optagelseskriterier end karaktergennemsnit, dengang der blev indført loft på antal optagende studerende på uddannelsen cand.it i it-ledelse, nemlig motiveret ansøgning. Optagelsen af den enkelte studerende bør nemlig ikke kun ske på basis af karaktergennemsnit, men også på erhvervserfaring og motivation – ud fra parolen om, at det ikke kun er et spørgsmål om, hvem der kan, men også et spørgsmål om, hvem der vil.
Dertil vil jeg afskaffe papirafleveringer, da den digitale løsning via AUB eksisterer.

Du får en kandidat som vil kæmpe for, at AAU forbliver et universitet for folket, hvor de enkeltes sociale og økonomisk baggrunde ikke har betydning for, om man kan tage en uddannelse. Min vision er, at AAU også i fremtiden er et universitet, som ikke kun er for dem der kan, men især også for dem der vil og det er netop derfor jeg stiller op som kandidat for Frit Forum, som har ført landsdækkende kampagner omkring dette emne i form af især UddannelsesMatch, som endte i en høring på Christiansborg.

Søren Skov Petersen

Kandidat til Akademisk råd SAMF, Institutrådet for statskundskab og studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag.

Kandidatstuderende på Politik og administration og tidligere formand for Frit Forum Aalborg. Jeg har været aktiv i studenterpolitik siden jeg startede AAU. Det er femte år i træk jeg stiller op til universitetsvalget, og jeg har i to år siddet i studienævn og to år siddet i institutrådet. Jeg synes, at jeg gennem min studietid har været aktiv og social på studiet, hvor jeg har været med til at sætte mange sociale og faglige arrangementer iværk. Som medlem af de styrende organer på universitetet har jeg været med til at træffe beslutninger, der har været til gavn for de studerende.

Jer er en nysgerrig studerende, der interesserer mig for mine medstuderende. Jeg har gået på AAU i over 4 år og dermed opnået en stor rutine og kendskab til universitetet og set universitets styrker og svagheder. Igennem mine år på AAU har jeg ligeledes opbygget et netværk til både de studerende og de ansatte. Jeg brænder for fortsat at skabe en uddannelse og et studiemiljø, der er til gavn for både de studerende og AAU. 

Astrid Bisgaard Schmidt

Kandidat på Akademisk råd SAMF, Institutrådet for statskundskab og studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag.  

Jeg studerende på 3. Semester på Politik og Administration. Derudover er jeg næstformand i Frit Forum Aalborg og bruger en del tid i Frit Forum sammen med de andre medlemmer.
Jeg kommer ikke fra Aalborg, men er blevet rigtig glad for at bo og studere her, og kan rigtig godt lide Aalborg Universitet og gruppearbejdet, vi har.
Grunden til at jeg engagerer mig i studenterpolitik, er, at jeg mener, at det er vigtig at tage stilling til, hvordan man kan udvikle universitetet og uddannelserne i en positiv retning. Dette vil jeg gerne bruge mine erfaringer til.

Jeg vil være med til at udvikle Aalborg Universitet i en retning, hvor der bliver lagt vægt på både det faglige, men også det sociale liv på studierne. Fx vil jeg sammen med resten af Frit Forum arbejde for, at den faglige kvalitet bevares og forbedres fx ved øget konstruktiv feedback.
Jeg ser gerne, at der kommer mere liv på campus. Min erfaring er, at den sociale del af ens studie betyder meget for resten af studielivet, og jeg vil derfor gerne skabe bedre muligheder for at vi studerende kan mødes om vores interesser på campus og få skabt et mangfoldigt campusliv med plads til os alle.

Du får en arbejdsom og engageret person, der finder det rigtig vigtigt, at der bliver lyttet til de studerende, og som mener, at vi studerende bør benytte os af de muligheder vi har for at være en del af at skabe et godt studiemiljø med et stærkt fællesskab og faglig kvalitet med plads til nytænkning og kreativitet.
Jeg vil rigtig gerne lytte og diskutere vores uddannelser med mine medstuderende.

Bjørg Tausen

Akademisk råd SAMF, Institutråd for statskundskab og studienævn for Politik & Administration og Samfundsfag. 

Jeg hedder Bjørg og er en pige på 21 år. Jeg er aktiv i den forening som jeg er opstillet for, nemlig Frit Forum, hvor jeg samtidig er privilegeret med en bestyrelsespost. Det er et arbejde jeg er rigtig stolt over at være med til at udføre.  Et arbejde der, med den resterende del af Frit Forums bestyrelse og seje medlemmer, får socialitet, faglig indsigt og indflydelse til at gå op i en højere enhed. 

Jeg er glad og stolt over at Aalborg Universitet rundt omkring kaldes ”Folkets Universitet”.  Et universitet der langt hen ad vejen er for dem der kan og vil uanset social baggrund, men som selvfølgelig kan gøre det endnu bedre på en række områder som f.eks. optagelsessystemet. Aalborg Universitet er, som mange andre uddannelsesinstitutioner, blevet varslet store besparelser af regeringen. Dette mener jeg er fatalt, da uddannelse og viden, specielt i Danmark, er et af vores vigtigste aktiver. særligt i disse år.   Det er derfor på ingen måde tid til at skære ind til benet – det gælder vores fremtid det her! De studerende skal heller ikke jages igennem uddannelsessystemet. Mere ”fremdrift”, som nogle politikere kalder det, vil presse alt for mange studerende ud over afgrunden og øge frafaldet. Det er ganske enkelt ikke holdbart. 

Hvis du giver mig din stemme, stemmer du på en kandidat der vil arbejde seriøst og målrettet hen imod løsninger på nogle af de problemer, store som små, der udspiller sig på Aalborg Universitet. Det vil jeg gøre med Frit Forum i ryggen. Vi vil have et universitet for folket. Én dårlig karakter på en ungdomsuddannelse skal ikke være altafgørende for din fremtid. Hvis du gennemgår én hård periode i dit liv skal det ligeledes være muligt at modtage den fornødne vejledning og hjælp, så du kan komme bedst igennem din uddannelse. Det er bedst for dig, bedst for Aalborg Universitetet, bedst for alle. 

Jacob Mølgaard Sørensen

Akademisk råd SAMF, Institutråd for statskundskab og studienævn for Politik & Administration og Samfundsfag. 

Til daglig går jeg på 3. Semester Politik & Administration og bruger meget af min tid på dette. Når jeg har fri fra studiet bruger jeg meget tid i Frit Forum, hvor vi arrangerer en lang række faglige og sociale arrangementer for de studerende i Aalborg. Jeg blev medlem af Frit Forum, fordi jeg kan lide, at møde nye mennesker og har en stor interesse i at høre andre menneskers holdninger og meninger og på den måde få udfordret mine egne holdninger.

Jeg vil kæmpe for, at det stadig kan lade sig gøre tage en lang videregående uddannelse på Aalborg Universitet selvom man kommer fra et ikke-akademisk hjem. Med andre ord skal Aalborg Universitet sikre at de studerende har en reel mulighed for social mobilitet. Dette mener jeg skal gøres ved at der ikke blot fokuseres på karakterkrav når man skal optages på universitetet, men at der også fokuseres på andre kvalifikationer såsom erhvervserfaring eller udenlandsophold. 
Ydermere vil jeg kæmpe for flere vejledningstimer og at der bliver givet bedre feedback på de mange øvelses- og eksamensopgaver , som vi har. Jeg tror på, at en god feedback og ekstra vejledningstimer, kan højne det faglige niveau.   

Hvis jeg bliver valgt ind får du en repræsentant der hver dag vil være imødekommende og lytte til dine behov og ønsker for vores universitet. Du vil få en repræsentant der vil kæmpe for at højne det faglige niveau og forsøge at få Aalborg Universitet til at øge den sociale mobilitet. 
Næstformand

René Langeland Hansen

Til at starte med er det oplagt at nævne min funktion som bestyrelsesmedlem i den politiske studenterorganisation ”Frit Forum”. I Frit Forum deltager jeg, sammen med andre engagerede frivillige, aktivt, i studenterpolitik og universitetets studiemiljø, hvor fællesskabet, både det sociale og faglige, står som første prioritet. Derudover har jeg erfaringer fra søværnet og brandvæsnet, hvor jeg fungerede som mellemleder til og i de forskellige grupper og organer.     

En stemme på mig er, først og  fremmest, en stemme på fællesskabet. Jeg siger nej tak til eliteuniversitetet. Derfor går jeg til valg ved Aalborg universitet med et budskab om,  at der skal være plads til alle som kan og vil, uanset baggrund. Regeringen har planlagt nedskæringer, der ,i høj grad, kommer til at ramme de studerende på universitetet hårdt. Fremdriftsreformen presser de studerende endnu mere end tidligere, og derfor mener jeg, at AAU skal fokusere på de studerende, der risikere at blive hægtet af, på grund af de nye ændringer fremfor nye elitesatsninger, der kun kommer en lille gruppe til gode. Jeg mener at midlerne skal bruges på de mange, ikke kun de få.  

Din stemme på mig, er en stemme på en engageret kandidat der arbejder selvstændigt, meget motiveret  -og udviser stor ansvarsfølelse overfor de stillede udfordringer, som AAU i øjeblikket står overfor. Din stemme på mig er også en stemme på Frit Forums aktive og engagerede medlemmer. Vi mener at universitetet er for alle, som har lysten og evnen for fordybelsen i et fagligt område. Ikke kun for dem med højeste score på karaktertavlen. Hvis du mener dette også er vigtigt for dig som studerende. Skal du sætte dit kryds på mig til Universitetsvalget på Aalborg Universitet. Det er første skridt på vejen til et socioøkonomisk diverst og demokratisk universitet. 

Hvorfor stemme på Frit Forum?

Frit Forum stiller igen i år op som eneste liste til venstre for midten. En stemme på Frit Forum er således en klar stemme på et universitet baseret på centrum-venstre-værdier. Vi er også den største liste ud fra sidste universitetsvalg, ud over Studentersamfundet, der stiller op på tværs af studier. Det betyder, at vi har et bredt grundlag for at udvikle studenterpolitik til gavn for alle studerende på Aalborg Universitet. Frit Forum har således en række mærkesager, der i høj grad er relevante for alle på AAU. Et eksempel på dette er vores mærkesag for en læsesal i Aalborg midtby. Her har flere års kampagner og samarbejde med Aalborg byråd endelig medført, at en læsesal i Aalborg midtby er blevet en realitet. 
Frit Forum får således gjort noget ved tingene – det er ikke bare tomme valgløfter. En af grundene til, at vi kan lykkes med at ændre nogle større ting, er, at vi gennem vores samarbejde med Socialdemokraterne har adgang til at få sager på dagsordenen i byrådsgruppen. En stemme på Frit Forum er altså en stemme på en uafhængig studenterpolitisk forening med gennemslagskraft! 
 
Frit Forum Aalborg går til universitetsvalget 2015 med tre mærkesager

1. Podcast forelæsningerne

Den teknologiske udvikling har gjort det relativt let og billigt at podcaste forelæsningerne på universiteterne i Danmark. Gratis online kurser fra andre universiteter ligger tilgængeligt, hvad der gør læring uafhængig af tid, sted og status. Dette giver en ”learning just on time”.
Det er på tide, at man på AAU benytter sig af muligheden for at podcaste forelæsninger. Den måde vi lære på har ændret sig radikalt. Vi studerende vil få mulighed for at høre forelæsninger, hvor vi ikke kunne være til stede og genhøre særligt relevante forelæsninger, såvel som få en mulighed for at høre hvad der sker på andre studier og fakulteter.
Frit Forum mener at forelæsningerne skal podcastes så de altid er tilgængelige. En begrænset udgift med et stort potentiale. Og lydoptagelser fra universiteterne giver ikke kun de studerende mere frihed, men giver også lægmand mulighed for at få indblik i, hvad der sker på universitetet.
Netop fordi samfund og universitet til tider synes langt fra hinanden, er podcasting en oplagt måde at bryde forestillingen om universiteterne som elfenbenstårne.
Det er læring for alle, og en revolution i vidensudveksling. Frit Forum ser store muligheder i at podcaste forelæsningerne, til fordel for alle. Arbejdsgivere prioriterer det visuelle højere frem for ens eksamensbevis. Det handler om at lære – ikke kun at bestå.

2. Afskaf papirafleveringer
Frit Forum går til valg på at afskaffe papirafleveringer og i stedet indføre elektronisk aflevering. Der bliver hvert år brugt massevis af printerpapir og blæk på afleveringer, der alligevel bliver kasseret efterfølgende. Ved indførelse af elektronisk aflevering spares der hvert år tonsvis af C02 og undgår de sædvanlige printerproblemer.
Afleveringerne skal fremover kunne sendes på mail eller uploades via moodle som der allerede bliver gjort på nogle af uddannelserne. Censorerne får opgaverne tilsendt og disse kan læses på deres computere. AAU skal følge samfundsudviklingen og derfor være førende indenfor og inspirere de studerende til at spare på CO2 udslippet.
 
3. Opgør med monopol af studenterpolitk
I dag har Studentersamfundet tilnærmelsesvis monopol på alt der har noget med studenterpolitik på AAU at gøre. Vi påpeger ikke, at Studentersamfundet ikke gør en masse godt for os studerende, men at den eksisterende monopolstruktur på vores universitet er problematisk. Med den nuværende struktur er det for nye eller mindre studenterpolitiske foreninger tilnærmelsesvis umuligt at få sin stemme hørt bredt blandt de studerende. Det ses især ved, at Studentersamfundet har enerettighederne til de fleste opslagstavler på AAU igennem Erhvervsgruppen. I stedet for at gøre disse opslagstavler gratis at benytte for aktive foreninger med gode arrangementer, som alligevel er helt eller delvist finansieret af midler fra universitetet og dermed vore allesammens midler, så skal disse foreninger betale på lige fod med en privat tandlægeklinik i Nørresundby. Det at man som forening skal betale sin studenterpolitiske modkandidat penge for at reklamere om arrangementer som er finansieret af AAU og til gavn for de studerende bør anses som problematisk og udemokratisk. Ydermere gør denne struktur, at enten får færre studerende mulighed for at tage del i arrangementer fordi foreningerne ikke kan annoncere eller at dele af foreningernes midler vil gå til reklamering igennem en modkandidat i stedet for arrangementer. I sidste ende er taberne de studerende og de foreninger som ikke kan kalde sig Studentersamfundet.Vi håber meget du vil stemme til univalget - og selvfølgelig håber vi, at du vil overveje at stemme på de kandidater der stiller op for Frit Forum! Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på Facebook eller andet, så svarer vi gerne :)