Vi arbejder for

Lokalt på Aarhus universitet har vi gået til valg på 3 mærkesager:
Nej til eliteuniversitet: I en tid, hvor der skal spares på uddannelser virker det fuldstændig forrykt at spare på de mange, hvorefter man efterfølgende fordeler flere penge til de allerstærkeste studerende. De penge, universiteterne har til rådighed bør først og fremmest bruges, hvor fællesskabet får størst gavn af dem.
Prioriter de pressede studerende: I en verden med fremdriftsreform og almindelig studiestress er det vigtigt at styrke indsatsen for især de studerende, der har brug for lidt ekstra hjælp. Der er ikke nødvendigvis tale om fagligt svage studerende, men der kan være tusinde grunde til, at det kan være svært at komme igennem et semester. Derfor skal gavnlige tiltag som studievejledningen tilgodeses, og der skal være en generelt bedre viden om, hvor man kan henvende sig for at få lidt ekstra hjælp.
Ja til alternativt optag: Karakterer og gennemsnit er ikke nødvendigvis en særlig god indikator for, hvor god en potentielt studerende, man bliver. Hvorfor skal 02 i idræt sige noget om, hvorvidt man kan læse spansk? Men karakterer er kvantitative og derfor lette at arbejde med. Det er FFÅ's erklærede mål at udbrede alternativt optag i langt højere grad på AU; den specifikke udformning er naturligvis afhængig af det pågældende studie. Målet er at sikre et godt match mellem studerende og studie, således at de mest motiverede og i sidste ende dygtigste studerende optager pladserne på studierne.

Engager dig

I FFÅ er udvalgsmøderne i studenterpolitisk udvalg åbne for alle medlemmer. Det er således muligt at påvirke afdelingens politiske program direkte uanset, om man sidder med en tillidspost eller kun lige har meldt sig ind.

På udvalgsmøderne diskuterer vi bl.a. FFÅ's bidrag til universitetsorganerne i konkrete sager, udformer spørgsmål til universitetsledelsen, skriver læserbreve, arbejder videre med nationale politiske områder osv. Det er desuden i dette udvalg planlægningen af universitetsvalgkampen i efteråret foregår.
Udvalget er for alle, der interesserer sig for studenterpolitik, hvad end de foretrækker politik udvikling, kampagnearbejde eller bare gerne vil have en god diskussion. Det er ganske uforpligtende at møde op, og alle interesserede opfordres til at kigge forbi om så bare for kagens skyld - det kan jo være, man får øjnene op for hvor fedt det kunne være, at blive spidskandidat til valget eller designe flyers!

Er man interesseret i at vide mere om udvalgets arbejde eller blive en del af det, kan man kontakte den studenterpolitiske koordinator Vibeke Lincke eller melde sig til udvalgets Facebookgruppe, hvor information om mødedatoer, dagsordener mv. ligges op - eller man kan naturligvis bare dukke op, når der er møder.

Næste møde i studenterpolitisk udvalg er 8. august. Kom og vær med.

Politik som kerneområde

Frit Forum baserer sig på tre kerneområder; det være sig den fri debat, internationalt udvalg og studenterpolitik. Derfor bruger alle lokalafdelingerne kræfter især de respektive universitetsvalg.

FFÅ er sidder pr. november 2015 med i Akademisk Råd på BSS, Studienævnet ved Statskundskab samt Studienævnet ved Kultur og Samfund. Indsatsen i universitetsorganerne er vigtig for det studenterpolitiske arbejde, især fordi den indflydelse vi her henter baserer sig på demokratiske valg. Foruden dette deltager vi i FFÅ også i møderne i Studenterpolitisk Forum sammen med øvrige studenterorganisationer og Aarhus universitets ledelse. Foruden direkte indflydelses kanaler er foreningen aktiv i den offentlige debat og mødes af og til med relevante lokalpolitikere om specifikke sager o.lign.