Velkommen til Frit Forum København

I Frit Forum København har vi gennem flere år arbejdet på at gøre universiteterne og uddannelserne bedre ud fra vores socialdemokratiske værdigrundlag. Dette arbejder fortsætter vi ufortrødent med, ligesom vi har et brænde ønske om, at alle skal have lige muligheder, uanset hvor de kommer fra.
 
For det er hårdt at studere på universitet, og det kræver en indsats. Vi skal alle løfte i samlede flok for nå nye og højere mål for København Universitet. Derfor er det vigtigt at engagere sig i universitetet og ude på de enkelt fakulteter – både politiske og socialt.
 
Frit Forum København arbejder sammen med de andre lokalafdelinger rundt om på landets universiteter. Vi lærer af hinandens resultater og idéer, så vi kan være med til at skabe bedre rammer for universitetsuddannelserne. 
 
Fælles for alle i Frit Forum er, at den politiske diskussion er kernen i vores arbejde. Vi inviterer derfor hvert semester politikere, professorer og meningsdanner til en snak om samfundets akutelle problemstillinger. Arrangementerne finder sted i vores kælderlokaler i Suhmsgade 4 og er åbne for alle. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage.
 
Vi ses i kælderen.
 
På vegne af Frit Forum København
Marcus Vesterager
Formand