Velkommen til Frit Forum Odense

Her kan du læse lidt om, hvad og hvem vi egentlig er.

Frit Forum er en politisk studenterorganisation med et klart socialdemokratisk værdigrundlag. Vi er ikke en snæver partipolitisk organisation, men bekender os til de socialdemokratiske grundholdninger og idealer. Frit Forum Odense forsøger at appellere til alle studerende med politisk interesse, derfor er det unikt, at vi er et debatforum snarere end en politisk ungdomsorganisation. Vi er tilpasset individualiseringens tidsalder, hvor mange unge studerende har svært ved at binde sig og alt for ofte fravælger den organisatoriske eller partipolitiske forpligtelse. 

Selvom man ikke deler de socialdemokratiske værdier, så er man stadigvæk velkommen i vores forening. Vores omdrejningspunkt er den politiske debat, hvor vi tilbyder et meget højt fagligt og akademisk niveau. Den demokratiske dialog i Frit Forum indebærer at man lytter til og diskuterer med mennesker, som man ikke i udgangspunktet deler holdninger med. Der bliver umiddelbart ikke truffet nogle beslutninger, og Frit Forum har som sådan ikke noget principprogram, hvilket netop er forskellen på Frit Forum i forhold til DSU og partiet.

Udover det politiske tilbyder vi i Frit Forum Odense en del sociale arrangementer, hvor man har mulighed for at møde andre unge studerende, og måske endda skabe venskab.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe. Vi tager gerne imod både gode råd og konstruktiv kritik. Kontaktpersonen er formanden, og kontaktoplysningerne står under "Bestyrelse".

Du er altid velkommen til at møde til vore debatarrangementer, som altid bliver annonceret her på siden - tag endelig venner, kæreste o.l. med.