Studenterpolitisk arbejde

Frit Forum Roskilde er en åben og aktiv studenterforening for alle studerende og andre med interesse for at gøre RUC til et stærkt universitet, der stiller krav og fokuserer på kvalitet. Derfor deltager Frit Forum Roskildes medlemmer aktivt i forskellige organer på Roskilde Universitet for at få vores mærkesager igennem. 
Studenterpolitikere - ikke partipolitikere
Frit Forums tilknytning til Socialdemokratiet er et emne som ofte bliver berørt, til tider (og ofte i tiden omkring universitetsvalgene) som et angreb på vores mulighed for at kunne udføre vores arbejde som repræsentant for de studerende, når nu vi øjensynligt er underlagt et politisk parti. Denne forvirring søges hermed afklaret, således at vi både kan skabe klarhed omkring, i hvilket omfang vi overhovedet er tilknyttet Socialdemokratiet, men lige såvel hvad det betyder at være en studenterorganisation, som vedkender sig et socialdemokratisk værdisæt.
 
Relation til Socialdemokratiet?
Den organisatoriske sammenhæng mellem Frit Forum og det socialdemokratiske parti er ofte et emne, der bliver bragt på banen. Af og til virker det som et emne, som benyttes for at miskreditere os og det arbejde, vi udfører, så forhåbentligt kan vi gravlægge denne diskussion én gang for alle. 

Frit Forum er ikke en del af Socialdemokratiet, men Frit Forum samarbejder med Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og er organisatorisk en underafdeling af DSU. Det betyder at Frit Forum modtager administrativ støtte fra DSU, men det er mere eller mindre her at det formelle samarbejde ophører. Der findes selvfølgelig samarbejde på kryds og tværs af DSU og Frit Forums aktive, da der naturligvis er en del af Frit Forums medlemmer, for hvem det ikke er tilstrækkeligt at arbejde med studenterpolitik, og de derfor finder det naturligt at mødes med meningsfæller fra den socialdemokratiske bevægelse. 
Det der er vigtigst at tage med, når man skal forstå, hvorledes Frit Forum er adskilt fra DSU, er, at man ikke nødvendigvis skal være socialdemokrat for at være medlem af Frit Forum. I Frit Forum går vi ind for en rummelig debat, hvor der skal være plads til forskellige synspunkter, og ofte oplever vi i Frit Forum, at man ikke deler opfattelse med det socialdemokratiske parti om, hvorledes man skal føre socialdemokratisk politik, og det er ligeledes heller ikke et krav at være medlem af hverken DSU eller Socialdemokratiet for at kunne blive medlem af Frit Forum.
 
Men hvad betyder det så at Frit Forums fundament er eksplicit socialdemokratisk? Det er en af Frit Forums styrker, at vi åbent vedkender os en ideologi, nemlig den socialdemokratiske ideologi, hvor frihed, lighed og solidaritet er nogle af de ord som kan knyttes til lige netop denne ideologi. Som de fleste forhåbentligt ved, så bør man skelne imellem ideologi og partier, hvorfor vi ikke nødvendigvis er enige med det socialdemokratiske parti, blot fordi vi øjensynligt vedkender os samme ideologi. Ligeså vel som DSU og forskellige lokalafdelinger ikke altid er enige med socialdemokratiet. Men hvad betyder det så, at Frit Forum åbent vedkender sig denne ideologi. Ja, først og fremmest er det en sikkerhed for vores støtter og medlemmer, at vi vedtægtspålagt følger en kurs, og ikke pludselig arbejder imod de præmisser, de gik ind til foretagendet på. Der er altså en åbenhed om vores udgangspunkt, som man af og til kan savne hos vores kollegaer fra Studenterrådet, omend de fleste nok godt kan regne ud at deres ideologiske udgangspunkt (hvis de ville vedkende sig sådan ét) nok som minimum ikke skal findes til højre for Frit Forums.
 
Udover denne åbenhed, så er det også ideologien, som er med til at determinere den politik vi ønsker at føre, for ét af de områder hvor den socialdemokratiske ideologi virkelig kommer i spil er på spørgsmålet om social mobilitet. Vi mener ikke at den sociale mobilitet er sikret når man er optaget på universitetet, vi mener at universiteterne og politikerne bør fastholdes til de principper som findes i den danske model, nemlig at alle skal kunne blive optaget på og have mulighed for at færdiggøre en videregående uddannelse, uanset køn, alder, etnicitet eller evt. handicap. Derfor ser vi også med gru på universitetsreformer såsom Fremdriftsreformen, hvor man forsøger at putte alle studerende i den samme kasse, for ikke alle passer i denne kasse og denne rummelighed skal findes på de danske universiteter og andre uddannelser i øvrigt.
 
Det er med de socialdemokratiske ideer som afsæt, at vi i Frit Forum bygger store dele af den politik, vi ønsker gennemført på universiteterne. Det er bl.a. derfor, Frit Forum i Roskilde og på landsplan pt. er i gang med at udvikle en alternativ optagelsesprocedure, en procedure der i højere grad skal indrettes således at de som er mest motiverede og bedst kvalificerede til at komme ind på et studie også er dem som ender med at blive optaget. Vi kalder det 'Uddannelsesmatch'. 'Match' fordi vi gennem skræddersyede optagelsesprøver udvisker forskellene mellem køn, baggrund, etnicitet m.m., således at vi kan sikre, at den måde, vi optager studerende på, på de danske universiteter, er i tråd med de socialdemokratiske ideer om frihed, lighed og solidaritet. 
 
Det er vigtigt at understrege, at Frit Forum Roskilde ikke er partipolitiske og ikke taler på vegne af hverken partier, Folketingsgrupper eller regering. 

Frit Forum Roskilde er et talerør for de studerende på Roskilde Universitet.