Hvordan kommer jeg med?

Hvis du er interesseret i at være med eller høre mere, så kan du deltage i et af vores nationale møder. Her opdaterer vi om projekterne, og du vil kunne høre om dine muligheder for at blive engageret i udvalget. 

Tid og sted for møderne bliver løbende meldt ud på vores facebook-side på: www.facebook.com/FritForumInternationaltUdvalg

Du kan også kontakte den Internationale Sekretær på: internationalt@fritforum.dk 

Der er også mulighed for at kontakte din afdelings internationale repræsentant. Se deres kontaktinformationer under "Kontakt Internationalt Udvalg."

Opslag for Egypten-projektet

Frit Forum  søger nyt medlem til Egypten-projektgruppen
Frit Forum søger en dygtig og engageret person, som skal være aktivt medlem i Egypten-projektet fra december 2015.

Vi har et samarbejde med en egyptisk studenterorganisation kaldet IMEU, der bl.a. laver simulationer af EU ved Cairo Universitet. I 2013 viste en FN undersøgelse, at 99,3 % af alle kvinder i Egypten har været udsat for sexchikane. Derfor gik vi i foråret 2015 sammen om at afholde en konference om, hvorfor problemet opstår, og hvad vi kan gøre ved det. Senest har vi afholdt en kampagne ved Cairo Universitet, hvor vi satte fokus på problemet, og hvad universitetsstuderende kan gøre, hvis de bliver udsat for chikane. Det næste skridt bliver at kortlægge problemets omfang på universitetet og identificere, hvordan vi bedst kan arbejde for kvindernes rettigheder på Cairo Universitet. Det er her, hvor du kommer ind i billedet! Vi har brug for flere, der vil være med i den næste fase og få medindflydelse på, hvordan vi skaber et godt universitet for alle studerende uafhængig af køn.

Årshjul for projektet
Det næste skridt bliver at ansøge om at lave en forundersøgelse, hvor to projektdeltagere tager til Egypten for at tale med de studerende, gå i dialog med universitetsledelsen og kortlægge problemets omfang. På det grundlag finder vi i samarbejde med IMEU og de studerende frem til, hvordan vi i det næste projekt adresserer kvindernes rettigheder på Cairo Universitet. Her gennemgås det kort, hvordan arbejdsbyrden forventes at være det næste år.

 • Introduktionsdag: I starten af december/januar. Her introduceres alle til projektet, og ansøgningen til forundersøgelse påbegyndes (datoen aftales sammen med de nye deltagere).
 • Deadline forundersøgelse: 18. januar. Udover introdagen forventes det at hver medlem bruger 10 timer i december og januar samlet set.
 • Op til forundersøgelsen: Der skal bookes billetter o.lign. samt arrangeres møder med ambassade, studerende mv. Til denne korrespondance afsættes der ca. 3-5 timer ugentligt op til afrejse.
 • Forundersøgelsen: Den vil nok ligge i april eller maj, hvor to deltagere er af sted i ca. 7-9 dage.
 • Afrapportering: Senest tre måneder efter hjemkomst. Der afsættes 7 timer til den skriftlige afrapportering og 20 timer, hvis man har ansvaret for regnskabet.
 • Ansøgning om pilotprojekt: Deadline bliver sandsynligvis den 22. august. Der skal afsættes 20 timer til at forberede ansøgningen (budget, ansøgning, tidsplan) herunder et møde med DUF.
 • Pilotprojekt: Tidspunktet afhænger af, hvilket projekt vi beslutter os for at lave.
Du kan læse mere om projektet her: http://www.fritforum.dk/internationalt-udvalg/nuvaerende-projekter/egypten

Krav og forventninger
Det er et krav, at det nye medlem er studerende og kan deltage i introduktionsdagen, der fastlægges i samarbejde med de nye deltagere i december/januar. Det er derudover forventet, at personen deltager aktivt i arbejdet med planlægning og afholdelse af aktiviteter. Det også vigtigt, at personen er dygtig til at arbejde sammen med andre og møder andre kulturer med et åbent sind.


Det er centralt for projektets bæredygtighed, at der ikke er for hyppig udskiftning af medlemmer i projektgruppen. Derfor er det forventet, at det nye medlem har mulighed for at deltage indtil dec. 2016.

Det perfekte medlem:
 • Har kendskab til eller er engageret i Frit Forum
 • Interesseret i regionen og gerne specifikt i (landet).
 • Tændt på projektarbejde og har lyst til at skabe dialog mellem parterne.
 • Allerede er en del af Frit Forums internationale udvalg eller interesseret i at blive det.
 • Ansvarsfuld og fleksibel
Det er ikke forventet, at man passer på alle kriterierne, men hvis blot man kan nikke genkende til én enkelt eller to, opfordrer vi dig stærkt til at sende en ansøgning! Ansøgningen skal ikke være mere end ca. 15 linjers begrundet motivation for stillingen og en oversigt over eventuelt tidligere internationalt arbejde samt tid tilbage på studiet. 

Ansøgninger sendes til internationalt@fritforum.dk

Deadline for ansøgning er: 22. nov. 2015

Kontakt eventuelt den internationale sekretær Anna Aagaard på 24 43 05 26 eller projektkoordinatoren Joachim Allouche på 50 42 23 12, hvis du har yderligere spørgsmål til projektet eller ansøgningen.

Frit Forums internationale udvalg og projektgruppen gennemgår alle ansøgninger og vælger repræsentanten.

De bedste hilsner,
Frit Forums internationale udvalg