Nyheder og artikler

Nye tider med nye udfordringer kalder på nye svar!

Det er ikke gået ubemærket hen, at vi i weekenden i Frit Forum vedtog en ny struktur. Frit Forum har en hæderkronet historie med stor indflydelse på de danske universiteter. Det har vi stadig, men med den nye struktur får vi også mulighed for at sætte et endnu tydeligere aftryk på fremtidens universiteter. Det uddannelsespolitiske område står i en brydningstid, og behovet for en endnu mere markant centrumvenstre stemme på universiteterne er tiltrængt.
 Læs mere.

Centrum-venstres stemme

Frit Forum er – og vil altid være – centrumvenstres stemme i uddannelsespolitiske spørgsmål. Vi kæmper for den fortsatte frie og lige adgang til uddannelse. Vi tror på konstruktive dialoger frem for konstante protester. Og vi tror ikke, at enhedsorganisering er vejen til bedre universiteter. Den politiske og ideologiske forskellighed skal anerkendes og dyrkes – også når det kommer til uddannelses- og studenterpolitik.
Læs mere.

Budgetloven truer velfærdsstaten

Besparelser, effektiviseringer og konkurrenceudsættelser. Vi kender alle udtrykkene. Og vi kender alle konsekvenserne: langsomt men sikkert er de med til at udhule velfærdsstaten, som vi kender i dag.
Læs mere.

Har regeringen glemt at uddannelse er en gevinst?

Besparelser. Besparelser. Og atter besparelser. Det har været kendetegnene ved regeringens uddannelsespolitiske tiltag det sidste år. Men uddannelse er en gevinst. En gevinst, der skal investeres i. Og en gevinst, der i fremtiden vil give store afkast. Det virker unægteligt som om, regeringen og dets støttepartier har glemt dette, når de gang på gang trækker penge ud af uddannelsesområdet for i stedet at lukke budgethuller og finansiere ideologiske projekter.
Læs mere.

AKADAMIKERHULEN SØGER FAGLÆRTE!

Danmark har brug for faglærte OG akademikere! Desværre virker det til at kløften mellem de to grupper gennem årene er vokset og vokset. Faglærte snakker tilstadighed mere og mere med faglærte, mens akademikere snakker mere og mere med akademikere. Denne isolerende bobletilværelse, hvor faggrupper lever mere og mere isoleret fra hinanden, kan have store konsekvenser for sammenhængskraften i et land. Vi skal kunne spejle os i hinanden. Vi skal blive langt bedre til at anerkende værdien af hinandens hverv. Vi skal sørge for, at den professionelle stolthed går på tværs af fagene her i landet.  Ellers går det galt. Kig blot mod USA og Storbritannien, hvor valget af Donald J. Trump og Brexit kan ses som et udtryk for en splittelse mellem den akademiske elite og det arbejdende folk. En sådan splittelse skal vi i Danmark for alt i verden undgå. Derfor er det også på tide, at vi vender udviklingen og begynder at lytte til hinanden; for kun derigennem kan vi adressere de problemer, som danskerne, faglærte såvel som akademikere, oplever.
Læs mere.
 

Frit Forum er imod SU-forringelser

SU’en udgør en hjørnesten i tilvejebringelsen af de lige muligheder for uddannelse. Derfor er Frit Forum også i mod regeringens bebudede SU-forringelser.
Læs mere.
 

Frit Forums holdning til masseuniversitetet

Der er mange holdninger til masseuniversitetet i den offentlige debat. Frit Forum giver her sit indspark til debatten med bud på, hvad der skal til for at føre masseuniversitetet til en bæredygtig version 2.0. For uagtet, hvad man end måtte mene, skal vi den faldende uddannelseskvalitet til livs.

Erhard Jacobsen havde protesteret over socialdemokraternes blomstrende nationalisme

Frit Forums medstifter Erhard Jacobsen ville i dag være fyldt 100 år. I den anledning har, Mathias Würtzenfeld, i et indlæg i Politiken skrevet om Erhard Jacobsens syn på Socialdemokratiets kursskifte.
Læs mere.
 

Fri og lige adgang til universiteterne skal bevares

Regeringen har påbegyndt et ideologisk korstog mod en hjørnesten i den danske velfærdsmodel; nemlig den frie og lige adgang til uddannelse. Udviklingen er grotesk. Og skal stoppes!
Læs mere.