Frit Forum er en organisation bestående af studerende på de videregående uddannelser med et socialdemokratisk værdigrundlag som fælles udgangspunkt. Organisationens formål er at samle studerende med interesse for politik og samfundsforhold til debatarrangementer og andre aktiviteter.

Politisk debat

Kernen i Frit Forum er den politiske debat. Vi diskuterer en lang række forskellige emner - lige fra traditionel studenterpolitik til velfærdssamfundet og EU. I Frit Forum diskuteres ud fra et socialdemokratisk værdigrundlag. Trods dette er der højt til loftet, hvilket betyder, at der skal være plads til forskellige holdninger. Gennem den politiske debat er der altså mulighed for at afprøve og udvide egne argumenter gennem diskussion med andre.

Frit Forums afdelinger

Frit Forum består af fem afdelinger. Det er henholdsvis København, Århus, Aalborg, Odense og Roskilde. Selvom Frit Forum overordnet dækker over en organisation, er der forskel på afdelingerne og deres aktiviteter. Afdelingerne er selvstændige og de respektive afdelingers medlemmer bestemmer selv, hvad de lægger vægt på.

Møder i Frit Forum

Møderne i Frit Forums afdelinger foregår som regel ved, at der inviteres en oplægsholder i form af politikere, embedsmænd, forskere, undervisere fra universitet eller andre, der har interessante holdninger i forbindelse med samfundsdebatten. Efter et kort oplæg er det op til deltagerne at stille uddybende spørgsmål og diskutere det aktuelle tema med hinanden og oplægsholderen.

Studiegrupper

I Frit Forum eksisterer der internt i og på tværs af afdelingerne forskellige debatgrupper. Grupperne diskuterer emner, der har speciel interesse for enkelte medlemmer i de forskellige afdelinger.

Studietur

Frit Forum tager hvert år på studietur til udlandet. Her besøger vi internationale organisationer, virksomheder, universiteter eller politiske bevægelser og partier. Studieturene er ud over det faglige indhold et vigtigt socialt tiltag, hvor medlemmer fra de forskellig afdelinger får lejlighed til at mødes.

Konferencer

Frit Forum afholder årligt en konference for alle landets afdelinger. Til konferencerne arrangerer vi oplæg fra politikere, ministre, embedsmænd, samfundsforskere eller andre forskellige mennesker, der til daglig sætter deres præg på samfundsdebatten i Danmark.