Socialdemokratiske Studerende (S.S.) blev stiftet den 25. juli 1943 under et møde i Arbejdsmændenes bygning. I foreningen kunne optages akademikere, lærere, gymnasiaster og seminarister samt et begrænset antal såkaldte ”intellektuelt interesserede”. Foreningens første formand var stud. polit. Erhard Jacobsen. Forkortelsen S.S. var på den tid ikke en populær betegnelse, hvorfor foreningen hurtigt ændrede navn til Frit Forum.

Selvstændig forening

Frit Forum var ikke det første forsøg på at danne en socialdemokratisk studenterorganisation. I tyverne og trediverne var der gjort flere mislykkedes forsøg. Frit Forum var fra starten en selvstændig forening, der samarbejdede med resten af arbejderbevægelsen. Foreningen arrangerede således møder sammen med DSU og Socialdemokratiet, men eksisterede de første år primært i København. Efterhånden blev der dog dannet flere Frit Forum-afdelinger rundt omkring i landet.

I slutningen af halvtredserne dannede Frit Forum et selvstændigt landsforbund. DSU var ikke begejstrede, men ved hjælp af mægling fra Viggo Kampmann faldt tingene på plads. Landsforbundet omfattede først og fremmest et betydeligt landspolitisk samarbejde, hvilket yderligere omfattede bladet "Frit Forum" og forskellige bogudgivelser.

Stor medlemsfremgang i 50'erne og 60'erne

I takt med de mange nye afdelinger voksede medlemstallet i Frit Forum stødt i halvtredserne og tresserne. Frit Forum havde ved hjælp af et velfungerende landspolitisk samarbejde og repræsentation i partiets og DSU’s hovedbestyrelser og stående udvalg stor indflydelse på den offentlige debat samt politikudviklingen i socialdemokratiet. En lang række af nutidens fremtrædende socialdemokrater såsom Svend Auken, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup Rasmussen stod på det tidspunkt i spidsen for Frit Forum.

Etablering af kollektiv ledelse

Fra slutningen af tresserne begyndte det at gå dårligere for Frit Forum. Ungdomsoprøret bølgede henover universiteterne og uddannelsesinstitutionerne. Aktiviteten aftog betydeligt i de forskellige Frit Forum afdelinger. For at imødekomme dette blev ungdomsoprøret forsøgt imødekommet gennem etableringen af kollektiv ledelse i Frit Forum. Dette hjalp dog ikke på Frit Forums dalende medlemstal. Frit Forum afgav sin organisatoriske frihed og blev i 1973 underlagt DSU. Efter at den mest yderliggående venstredrejning på universiteterne lagde sig i igen i slutningen af firserne, blev perspektivet for Frit Forums virke imidlertid stærkt forbedret. Det har betydet, at aktiviteterne og medlemstallet har været stabilt op igennem halvfemserne. I 2008 har Frit Forum cirka 750 medlemmer fordelt på afdelingerne i København, Århus, Odense, Aalborg og Roskilde,

Frit Forum er i dag en organisation med flad organisatorisk struktur, hvor afdelingerne fungerer autonomt. Den politiske debat er centrum for Frit Forums aktiviteter. Med disse karakteristika appellerer Frit Forum stadig til studerende, som ikke i udgangspunktet ønsker en tæt organisatorisk og partipolitisk binding, men som interesserer sig for politik og samfundsforhold.