Frit Forum

Frit Forum er en organisation bestående af studerende på de videregående uddannelser med et socialdemokratisk værdigrundlag som fælles udgangspunkt. Organisationens formål er at samle studerende med interesse for politik og samfundsforhold til debatarrangementer og andre aktiviteter.

Politisk debat

Kernen i Frit Forum er den politiske debat. Vi diskuterer en lang række forskellige emner - lige fra traditionel studenterpolitik til velfærdssamfundet og EU. I Frit Forum diskuteres ud fra et socialdemokratisk værdigrundlag. Trods dette er der højt til loftet, hvilket betyder, at møderne er åbne for alle og der er plads til forskellige holdninger.

Frit Forums afdelinger

Frit Forum består af fem afdelinger. Det er henholdsvis København, Århus, Aalborg, Odense og Roskilde. Selvom Frit Forum overordnet dækker over en organisation, er der forskel på afdelingerne og deres aktiviteter. Afdelingerne er selvstændige og de respektive afdelingers medlemmer bestemmer selv, hvad de lægger vægt på.

Studietur

Frit Forum tager hvert år på studietur til udlandet. Her besøger vi internationale organisationer, virksomheder, universiteter eller politiske bevægelser og partier. Studieturene er ud over det faglige indhold et vigtigt socialt tiltag, hvor medlemmer fra de forskellig afdelinger får lejlighed til at mødes. 

Konferencer

Frit Forum afholder årligt en konference for alle landets afdelinger. Til konferencerne arrangerer vi oplæg fra politikere, ministre, embedsmænd, samfundsforskere eller andre forskellige mennesker, der til daglig sætter deres præg på samfundsdebatten i Danmark.