Frit Forums tilknytning til Socialdemokraterne

Frit Forums værdigrundlag hviler på de socialdemokratiske principper om frihed, lighed og solidaritet. Foreningen har en historisk og værdimæssig tilknytning til Socialdemokraterne. Denne tilknytning er dog ikke dogmatisk, hvilket kommer til udtryk ved, at Frit Forum traditionelt har haft en bredere forståelse af den socialdemokratiske arbejderbevægelse end den rent partinære.
Foreningens formål er debat - ikke enighed - arrangementerne er åbne for alle uanset politisk observans.