Studenterpolitisk udvalg

Frit Forums studenterpolitiske udvalg består af studenterpolitisk aktive fra alle Frit Forums afdelinger. Udvalget diskuterer studenterpolitik, blander sig i debatten og udarbejder Frit Forums studenterpolitiske oplæg.

Frit Forums studenterpolitiske udvalg arbejder i øjeblikket aktivt med et nyt og visionært studenterpolitisk udspil. Vort mål er klart – de studerende skal i højere grad inddrages på de danske universiteter, den demokratiske debat skal vækkes til live og universiteterne skal tage socialt og fagligt ansvar i forhold til samfundet.

Frit Forum står for en nytænkende - men realistisk studenterpolitik. Vi mener, at studenterpolitik er et reelt politisk anliggende, og arbejder derfor politisk. Modsat flere af de gamle studenterråd hænger vi ikke fast i gamle paroler fra 70'erne ligesom vores eksistensgrundlag ikke blot er, at vi altid har været med. Vi vil en dynamisk studenterpolitik både for de studerendes og for hele samfundets skyld.


Lokalt

Vil du med på holdet?

 
Er du interesseret i at gøre en forskel, og aktivt deltage i Frit Forums kampagne og politikudvikling for et mere aktivt, socialt og demokratisk universitet? Eller har du ideer eller forslag til Frit Forums studenterpolitik. Så kontakt os på fritforum@fritforum.dk eller kontakt lokalafdelingen, der hvor du ønsker at deltage.