Aalborg

På Kastetvej 24, I Nordens Paris, finder man Frit Forum Aalborg. Vi kæmper for et bedre og mere retfærdigt uddannelsessystem. Uddannelse skal være for alle der kan og vil. Vores engagement i dette kommer til udtryk ved deltagelse i det lokale studenterdemokrati på Aalborg Universitet, ligesom engagementet også kommer til udtryk i relation til politikformulering på et højere nationalt niveau.

Den fri og åbne debat er også en hjertesag for Frit Forum Aalborg, hvorfor vi med jævne mellemrum også åbner dørene til faglige og sociale arrangementer, hvor alle, uanset politisk overbevisning, får mulighed for at debattere aktuelle samfundsproblematikker.

Lyder det som noget for dig, kan du finde flere oplysninger om vores aktiviteter og arrangementer på Facebook. Vi glæder os til at få dig med i kampen om et bedre universitet og uddannelsessystem!