Det nationale Frit Forum

Det nationale Frit Forum består af en landsformand, en næstformand, en foreningssekretær og en international sekretær.

Frit Forums landsledelse består af formand, foreningssekretær og næstformand, og den daglige ledelse består af formanden og foreningssekretæren.

Formanden er ansvarlig for den politiske del af foreningens nationale arbejde. Det gælder løbende politikudvikling, interessevaretagelse samt presseindsats og ekstern kommunikation generelt. Formanden har også ansvaret for foreningens nationale kampagner og debatter m.m.

Næstformanden er ansvarlig for Frit Forums uddannelsespolitisk udvalg samt den politiske linje og eksterne kommunikation i samarbejde med formanden.

Foreningssekretæren er ansvarlig for Frit Forums organisatoriske udvikling og den nationale administrative drift. Det gælder ind- og udmeldelser, restance, regnskab og budget samt refusioner m.m.

Den internationale sekretær er ansvarlig for foreningens internationale projekter, det internationale studentersamarbejde samt studietur m.m.