Frit Forums landsbestyrelse

Frit Forums landsbestyrelse er et nationalt organ i Frit Forum, hvor 3 repræsentanter fra hver lokalforening sidder. De repræsenterer deres lokale forening og bestyrelse.

De lokale formænd og de nationalt tillidsvalgte er født medlemmer i Frit Forums landsbestyrelse, mens de sidste to repræsentanter er udpeget lokalt.

Frit Forums landsbestyrelse træffer beslutninger om Frit Forums nationale virke.

I Frit Forums landsbestyrelse koordineres fælles aktiviteter og strategier. Der nedsættes udvalg til eks. planlægning studieture, kurser m.m.

Der afholdes mindst 4 møder i Frit Forums landsbestyrelse årligt, og alle medlemmer kan deltage i møderne, hvor de har taleret. Kun medlemmerne af Frit Forums landsbestyrelse har stemmeret.