Studentersekretariatet

Studentersekretariatet er et nationalt organ i Frit Forum, hvor 3 repræsentanter fra hver lokalforening sidder. De repræsenterer deres lokale forening og bestyrelse.

De lokale formænd og landsledelsens fire valgte er født medlemmer i stundetersekretariatet, mens de sidste to repræsentanter er udpeget lokalt.

Studentersekretariatet træffer beslutninger om Frit Forums nationale virke.

I studentersekretariatet koordineres fælles aktiviteter og strategier. Der nedsættes udvalg til eks. planlægning studieture, kurser m.m.

Der afholdes mindst 4 møder i studentersekretariatet årligt, og alle medlemmer kan deltage i møderne, hvor de har taleret. Kun medlemmerne af studentersekretariatet har stemmeret.