Uddannelsespolitisk udvalg

Uddannelsespolitisk udvalg består af minimum en repræsentant fra hver lokalforening. Udvalget ledes af den nationale næstformand sammen med landsformanden.

Udvalget står i høj grad for politikgenereringen nationalt i foreningen og har beføjelse til at forhåndsgodkende nye politikpapirer på vegne af foreningen.